Bezoekersanalyse: wie komen er naar de ZieZo-beurs en wat vinden ze van de beurs?

Leer de bezoeker beter kennen en bereid u optimaal voor op uw beursdeelname aan de ZieZo-beurs 2022.

De beurs
Adverteren
Standbenodigdheden
Contact

Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober 2022, Jaarbeurs Utrecht

Om de juiste doelen te kunnen stellen voor de komende ZieZo-beurs, kan het erg helpen te weten met welke verwachtingen de bezoekers naar de beurs komen. Zo weet u wat u kunt verwachten en zorgt u ervoor dat u de bezoekers kunt geven waar ze voor komen. Naar aanleiding van de afgelopen editie hebben we een onderzoek gedaan onder de bezoekers dat ons meer inzicht heeft gegeven in de bezoekers. Kijkt u even mee?

door Kimberly van de Braak-Neven

Wie komen er naar de ZieZo-beurs?

In 2019 telde de ZieZo-beurs na twee dagen bijna 4000 bezoekers. 34% van deze bezoekers heeft aangegeven voor het eerst naar de ZieZo-beurs te zijn gekomen. De bezoekers zijn voornamelijk blinden en slechtzienden en hun begeleiders. Deze mensen zijn op zoek naar mogelijkheden om te kunnen participeren in een ziende wereld. Dit kan door middel van hulpmiddelen, maar ook door in contact te komen met stichtingen die initiatieven organiseren waardoor men in contact komt met lotgenoten, zoals sport of theater. De editie van 2019 trok maar liefst 60 verschillende standhouders die hierop inspeelden.

Veruit de meeste bezoekers komen naar de beurs om informatie in te winnen over het leven met hun beperking. Daarnaast geeft bijna 76
% aan dat ze naar de beurs komen om een nieuw hulpmiddel te bekijken, of aan te schaffen. Contact met werkgevers, uitbreiden van het netwerk of het bezoek aan een specifieke standhouder werd ook regelmatig genoemd. Voor een aantal bezoekers geldt de jaarlijkse beurs als een dagje uit.

Nieuw op de beurs in 2019: het ZieZo-oogsymposium

In 2019 werd voor het eerst op de ZieZo-beurs het ZieZo-oogsymposium georganiseerd, met als doel de bezoeker via korte lezingen te voorzien van interessante achtergronden en innovatieve ontwikkelingen rondom het leven met minder zicht. Het symposium vond plaats op zaterdag 16 maart en is geïnitieerd door Paul Oosterwijk.


Sprekers namen hun luisteraars mee in lezingen over erfelijke blindheid, buiten spelen om slechtziendheid te voorkomen en 'gedogen kost ogen', een lezing over vuurwerk in combinatie met een ceremoniële ondertekening van het Vuurwerkmanifest. Het symposium werd door de bezoekers beoordeeld met een ruime voldoende: een mooie 7!


Vindbaarheid beurs vanaf station of P-plek

Diversiteit van de standhouders

Duidelijkheid communicatie vooraf

Sfeer op de beursvloer

Zichtbaarheid van organisatie

7,9

7,8

8,3

8,1

7,5

Cijfers waar we trots op zijn

Hoe we de beurs dit jaar beter willen maken

De beurs krijgt mooie ruime voldoendes. Ook zijn de cijfers gestegen ten opzichte van de enquête die is afgenomen in 2018. Veel bezoekers gaven in 2019 aan dat het qua ruimte nog steeds wat krap was, dat de omgevingsgeluiden niet op een acceptabel niveau waren en dat de catering niet naar wens was. We kijken dan ook naar alle mogelijkheden om de beurs verbeteren. Benieuwd welke maatregelen we al hebben genomen om de beurs in 2022 nog beter te maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Weet u genoeg om uw organisatie in te schrijven?

Reserveer nu uw plek

Bent u naar ons op zoek?

Ben de Wild Productions B.V.

Hoofdstraat 123, 3781 AD Voorthuizen

info@bendewild.nl

0342 473 251

Bezoekersanalyse
Tips voor standhouders
Workshops
Adverteren

De genoemde prijzen zijn exclusief btw. Deze website is eigendom van Ben de Wild Productions B.V., alle rechten voorbehouden. Lees de algemene voorwaarden met betrekking tot beursdeelname en onze privacyverklaring om inzicht te krijgen in uw rechten en plichten. Hebt u hier vragen over? Bel of mail ons via debovenstaande gegevens. om inzicht te krijgen in uw rechten en plichten. Heb u hier vragen over? Bel of mail ons via de bovenstaande gegevens.